kontakt z nami

reklama[at]conradconsulting.pl

www.conradconsulting.pl

Usługi >> Audyt wewnętrzny

Doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin

Stanowimy zespół ekspertów posiadających klikuletnie doświadczenie w obszarze audytu i doradztwa,
a także zarządzania finansami publicznymi oraz projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych!

Świadczymy dla jednostek sektora finansów publicznych usługi z zakresu audytu jako audytor wewnętrzny usługodawca!

Dlaczego audytor usługodawca?

Przepisy ustawy pozwalają na realizację audytu wewnętrznego przez audytora usługodawcę nie zatrudnionego w jednostce.

Zalety takiej współpracy:

 • niższe koszty dla jednostki związane z prowadzeniem obowiązku audytu  jako audytor usługodawca (zewnętrzna firma)
 • elastyczność czasu pracy
 • wysokie kompetencje zespołu ekspertów 

Kiedy następuję obowiązek prowadzenia audytu w jednostce?

Zgodnie z przepisami (art. 274 ustawy) do prowadzenia audytu wewnętrznego zobowiązane są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • państwowe jednostki budżetowe, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jst, jeżeli kwota ujętych w
  planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • uczelnie publiczne, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowofinansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • agencje wykonawcze, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • państwowe fundusze celowe, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
 • oraz pozostałych instytucjach wymienionych w art. 274 ust. 1 ustawy

Ponadto audyt może być prowadzony w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o jego prowadzeniu.

Definicja audytu wewnętrznego

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych:

Audyt wewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Zapraszamy do współpracy z naszym zespołem!

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z zakładki KONTAKT i przesłanie do nas zapytania w formie elektronicznej.